پس از دریافت شماره پیگیری روی عکس کلیک (ضربه می زنید) کرده و وارد سایت اداره پست شده ( فیلتر شکن خود را خاموش کنید ) و شماره پیگیری سفارش خود را وارد می کنید و از وضعیت بسته ارسالی خود مطلع می شوید.